loader
عوارض لمینت دندان کدام است؟
12 فروردين 1398 ساعت 23:05
لمینت
Super User

عوارض احتمالی لمینت عبارتند از:

عوارض لمینت دندان کدام است؟عوارض احتمالی لمینت عبارتند از:1 حساسیت به سرما و گرما: ممکن است دندان های شخص بعد از انجام دادن لمینت تا مدتی کوتاه به سرما و گرما حساس شود. البته همان طور که گفته شد این عارضه موقتی است و بعد از گذشت زمانی کوتاه از بین می رود
2 شکستگی لمینت : اگر موارد اولیه توسط بیمار رعایت نشود ممکن است که لمیت دچار شکستگی و یا حتی لب پریدگی شود. بیمار بعد از انجام دادن لمینت باید از خوردن غذاهای سفت , گاز زدن یخ و… خود داری کند
3 تغییر رنگ لمینت: البته این عارضه بیشتر در لمینت های کامپوزیتی اتفاق می افتد و تا حد زیادی بستگی به مواد رنگی مصرف شده مانند چای , قهوه, سیگار و…. توسط بیمار دارد. هر چه مصرف این مواد بیشتر باشد احتمال رنگی شدن لمینت ها بیشتر است.
4 افتادن لمینت : اگر شما دندان پزشک مجربی را انتخاب نکرده باشید ممکن است این اتفاق برای شما بیفتد . اگر دندان پزشک دندان را بیش از حد تراش بدهد به صورتی که به عاج دندان برسد لمینت باند ضعیف تری دارد و احتمال افتادن آن وجود دارد.