loader
کاربرد های مختلف لمینت دندان
12 فروردين 1398 ساعت 23:01
لمینت
Super User

مواردی که می توانیم از لمینت دندان استفاده کنیم ومواردی که نمی توانیم از لمینت دندان استفاده کنیم......

لمینت کار برد های مختلفی دارد

مواردی که می توانیم از لمینت دندان استفاده کنیماز لمینت دندان برای موارد زیر استفاده می شود:1 استفاده از لمینت برای بستن فواصل دندانی2 استفاده از لمینت برای پوشاندن لکه هایی ( لکه های مادر زادی ) که روی دندان وجود دارد3 استفاده از لمینت برای دندان هایی که تمایل به سمت زبان دارند4 استفاده از لمینت برای دندان هایی که لب پر یا شکسته شده اند.5 استفاده از لمینت برای اصلاح به هم ریختگی های خفیف یا متوسط دندانی

 

مواردی که نمی توانیم از لمینت دندان استفاده کنیمبعضی از افراد و یا بعضی از دندان ها قابلیت استفاده از لمینت را ندارند, مانند:1 کسانی که در خواب عادت به دندان قروچه دارند.2 دندان هایی که ضخامت مینای آن ها به اندازه ی کافی نباشد3 افراد بهداشت دهانی کمی دارند4 افرادی که سایش دندانی دارند یا عادت به فشردن دندان ها به روی هم دارند5 دندان هایی که به سمت لب ها هستند6 افرادی که دچار بهم ریختگی های شدید دندانی هستند