loader
موارد استفاده از لمینت دندان یا ونیرهای سرامیکی :
02 اسفند 1397 ساعت 21:45
لمینت
Super User

و همجنین موارد عدم استفاده از لمینت دندان سرامیکی

موارد استفاده از لمینت دندان یا ونیرهای سرامیکی :


 


1- استفاده از لمینت دندان سرامیکی برای دندانهای تیره و رنگ گرفته


 


2- استفاده از لمینت سرامیکی برای بستن فواصل بین دندانی


 


3- لمینت سرامیکی برای اصلاح بهم ریختگی های متوسط تا خفیف دندانی


 


4- لمینت دندان هایی که لب پرشده اند و یا به هر علتی شکسته اند


 


5- لمینت دندان هایی که لکه های( مادرزادی یا فلوروسیس ) بر روی آنها وجود دارد .


 


6- لمینت سرامیکی دندانهایی که تمایل به سمت زبان دارند.


 


موارد عدم استفاده از لمینت دندان سرامیکی


 


1- عدم استفاده از لمینت دندان سرامیکی برای دندانهایی که بر اثر سایش ارتفاع خود را از دست داده اند.


 


2- عدم استفاده از سری سرامیکی لمینت دندانهایی که تمایل به سمت لبی دارند.


 


3- اگر ضخامت مینای دندان به اندازه کافی نباشد.


 


4- افرادی که بهداشت دهانی ضعیفی دارندنمیتوانند از لمینت سرامیکی استفاده کنند


 


5- افرادی که عادات دهانی مختلف دارند مثل دندان قروچه یا فشردن دندانها به هم و یا افرادی که سایش دندانی دارند.


 


البته شایان ذکر است با نسل جدید لمینت های دندانی سرامیکی فوق نازک ( و یا لومینیرز) تمامی موارد عدم استفاده از لمینت دندان توسط لومینیرز قابل استفاده می با شد.