loader
لمینیت کامپوزیتی دندان
02 اسفند 1397 ساعت 21:41
لمینت
Super User

روشی است که با کمک مواد رنگ دندان (کامپوزیت) میتوان در مطب و

لمینیت کامپوزیتی دندان


 


روشی است که با کمک مواد رنگ دندان (کامپوزیت) میتوان در مطب و در یک یا نهایتا دو جلسه (با توجه به وسعت کار) بد فرمی ها، بعضی انواع بد رنگیها، فواصل باز بین دندانی، ترکهای دندانی ، شکستگیهای دندانی ، لب پر شدن دندانها ، بهم ریختگیهای دندانی خفیف تا متوسط و … را برطرف کرد .


 


موارد عدم استفاده (کنترااندیکاسیونهای) استفاده از لمینت و ونیر کامپوزیتی دندان :


 


1- بیماران با سایش شدید


 


2- افراد با عادات دهانی مثل دندان قروچه


 


3- بهداشت دهانی ضعیف


 


4- بهم ریختگیهای دندانی شدی