loader
پوسیدگی دندان
14 خرداد 1399 ساعت 20:28
دندانپزشکی

برای این که بتوان از شر پوسیدگی دندان خلاص شد

یکی از بیماری های رایج در حوزه بیماری های دهان و دندان، پوسیدگی است.


پوسیدگی دندان در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد. از مهم ترین عللی که باعث از بین رفتن دندان ها می شود همین پوسیدگی ها است.


برای این که بتوان از شر پوسیدگی دندان خلاص شد باید بخش پوسیده را خارج کرده و با پرکردن دندان آن را درمان کرد.


برای پر کردن دندان لازم است ابتدا از روش ترمیمی موقت استفاده کرد و بعد از چند روز اگر عوارضی دیده نشد با روش ترمیم دائمی آن را جایگزین کرد.


برای پرکردن دندان باید ابتدا میکروب های که در ایجاد التهاب در پالپ نقش دارند را از بین برد. وجود التهاب در قسمت پالپ باعث فشار زیاد به عصب های دندان می شود.


دلیل این که درد دندان به هنگام خوابیدن بیشتر می شود هم به همین عامل مربوط است

 

چرا که به هنگام دراز کشیدن فشار داخلی ناشی از پالپ بیشتر می شود و درد را بیشتر میکند.