loader
موارد استفاده از باندینگ
30 خرداد 1398 ساعت 21:18
دندانپزشکی
Super User

موارد استفاده از باندینگ به شرح زیر می باشد

موارد استفاده از باندینگ:

    دندان‌هایی که شکسته‌اند یا دچار لب‌پریدگی شده‌اند.    دندان‌هایی که نیاز به تغییر رنگ و یا تغییر شکل و اندازه دارند.    اگر بین دندان‌های جلو فاصله باشد، می‌توان از باندینگ برای رفع این مشکل استفاده کرد.    به طور کلی، باندینگ روش ارزان و مناسبی برای رفع برخی ایرادات دندان‌ها می‌باشد.