loader
 جرم گیری دندان به چند طریق انجام می شود؟
12 فروردين 1398 ساعت 23:21
دندانپزشکی
Super User

جرم گیری با ابزار های دستی:
جرم گیری با ابزار التراسونیک :

 جرم گیری دندان به چند طریق انجام می شود؟جرم گیری با ابزار های دستی:

در این حالت دندان پزشک از یک جرم گیر دستی استفاده می کند و به صورت دستی پلاک های موجود روی دندان ها را از بین می برد. این نوع از جرم گیری سطحی است و مناسب برای افرادی است که دندان های آنها جرم زیادی ندارد.جرم گیری با ابزار التراسونیک :

در این حالت دندان پزشک به کمک یک دستگاه کوچک با سر فلزی پلاک های مزاحم را از روی دندان ها و لثه پاک می کند. در همان حین از اسپری آب برای شستن جرم ها و سرد نگه داشتن سر دستگاه کمک می گیرد. در این حالت نوک قلم دستگاه با ایجاد لرزش و ضربات بسیار کوتاه بر روی جرم ها آنها را از بین می برد اما به دندان آسیبی وارد نمی شود.