loader
رابطه ی جرم گیری دندان و لق شدن دندان ها در چیست؟
12 فروردين 1398 ساعت 23:20
دندانپزشکی
Super User

یکی دیگر از باور های غلط در مورد جرم گیری دندان ها این است که

 رابطه ی جرم گیری دندان و لق شدن دندان ها در چیست؟
یکی دیگر از باور های غلط در مورد جرم گیری دندان ها این است که این کار باعث لق شدن دندان ها می شود. در صورتی که ایراد کار جایی دیگر است .زمانی که جرم به مدت طولانی روی دندان ها قرار دارد باعث می شود که مقداری از استخوان های نگه دارنده ی دندان تحلیل بروند.


 


اما به خاطر وجود جرم و چسبیده شدن دندان ها به هم این لقی احساس نمی شود اما بعد از جرم گیری دندان بیمار متوجه ی این لقی می شود.البته این موضوع برای همه ی افراد اتفاق نمی افتد .


زمانی که فرد دندان های سالمی دارد و زود تر جرم گیری را انجام می دهد این مشکل را نخواهد داشت و حتی از اینکه بوی بد دهان از بین رفته و صاحب دندان های تمیزی شده است بسیار خوشحال و راضی است.