loader
تفاوت بلیچینگ و جرم گیری چیست؟
26 بهمن 1397 ساعت 06:18
بلیچینگ
Super User

بلیچینگ و جرم گیری هر دو باعث روشن تر شدن رنگ دندانها میشوند

تفاوت بلیچینگ و جرم گیری چیست؟بلیچینگ و جرم گیری هر دو باعث روشن تر شدن رنگ دندانها میشوند ولی نوع سفید کردن و میزان آنها متفاوت است.


در جرم گیری:
   


    جرمهای روی دندانها و رنگدانه های خارجی از روی دندانها برداشته می شوند.    در صورتیکه فرد سیگاری و یا چای خور قهار باشد. (تفاوت قابل چشمگیری با جرم گیری برای او ایجاد می شود.)    ولی جرم گیری رنگ خود دندان را روشنتر نمیکند بلکه جرمها و رنگدانه ها را برمیدارد و در نتیجه رنگ واقعی دندان آشکار می شود.

 در بلیچینگ:    ماده بلیچ به داخل دندان نفوذ میکند و رنگ دندان را از داخل روشنتر میکند.    رنگ دندان در طول زمان با گذر سن زردتر میشود. مقداری از آن به علت سایش مینا و دیده شدن بیشتر عاج دندان است و علت دیگر نفوذ مواد رنگی موجود در مواد غذایی به دندان.