loader
عوارض بیلیچینگ دندان و مزایای بلیچینگ با لیزر:
22 بهمن 1397 ساعت 15:32
بلیچینگ
Super User

استفاده از یک روش پیشرفته سفید کردن که.....

 مزایای بلیچینگ با لیزر:


استفاده از یک روش پیشرفته سفید کردن که باعث ناراحتی بیمار نمی شود. امکان دستیابی به نتایج بلیچینگ دندان سریع و موثر برای اصلاح طرح لبخند بیمار
 


بی خطر و ایمن بودن روش سفید کردن دندان با لیزر (بی خطر بودن این روش در پژوهش های علمی به اثبات رسیده است)امکان دستیابی بیمار به حداکثر میزان روشنی و سفیدی دندان در یک دوره درمانی سریع (45 تا 60 دقیقه ای)
 


نتایج طولانی مدت و ماندگار بدون احتمال مشاهده حساسیت دندان


 عوارض بیلیچینگ دندان


روش های قدیمی بلیچینگ دندان بسیار دردناک بودند و باعث ایجاد التهاب می شدند. این موضوع در حالی است که عوارض سفید کردن دندان با لیزر فقط بر نواحی بسیار خاص دندان ها متمرکز می شوند و به این ترتیب می توان از بروز آن پیشگیری کرد. حجم وسیع پژوهش ها و مطالعات کلینیکی انجام شده در این حوزه نشان می دهد سفید کردن دندان با لیزر تحت نظارت دندانپزشک متخصص بی خطر و ایمن است. به هر حال استفاده از این روش درمانی برای کودکان زیر 16 سال و زنان باردار توصیه نمی شود.