loader
آیا تمام دندان‌ها به یک اندازه سفید می‌شوند؟
22 بهمن 1397 ساعت 15:22
بلیچینگ
Super User

تمام دندان ها به یک درجه از سفیدی نمی‌رسند. هر دندان دارای یک حداکثر سفیدی است که

آیا تمام دندان‌ها به یک اندازه سفید می‌شوند؟تمام دندان ها به یک درجه از سفیدی نمی‌رسند. هر دندان دارای یک حداکثر سفیدی است که بیشتر از آن سفید نخواهند شد، بدون در نظر گرفتن تکنیک مورد استفاده، پراکسید در 5 الی 15 دقیقه بداخل مینا نفوذ می کند و از آنجا به عاج و حتی می تواند به پالپ دندان برسد. علاوه بر اینکه رنگدانه ها را از روی دندان بر می‌دارد، می‌تواند بر روی رنگ عاج نیز اثر بگذارد و آنرا نیز تغییر دهد. بیشتر دندان ها بعد ازبلیچینگ کدر می شوند و شفافیتشان کم می شود و لی دندانی که خود در حال حاضر بسیار شفاف است، شفاف باقی می‌ماند و بنابراین ظاهرا اصلا سفید نمی شود.مهمترین علل تغییر رنگ دندانها:۱. سیگار کشیدن۲.استفاده از نوشیدنیهای رنگی مثل چای ، قهوه و ...۳. افزایش سن۴.عدم رعایت بهداشت مناسب دهان و دندانپرهیز از هر یک از موارد بالا و استفاده بجا و مناسب از نوشیدنیهای رنگی مثل چای ، قهوه میتواند در سفید ماندن دندان ها موثر باشد.