loader
فواید و معایب و عوارض بلیچینگ دندان
22 بهمن 1397 ساعت 15:17
بلیچینگ
Super User

بلیچینگ دندان یک محلول سفید کننده بسیار قوی است که....

فواید بلیچینگ دندانبلیچینگ دندان یک محلول سفید کننده بسیار قوی است که عوارض آن تنها در عرض یک ساعت قابل مشاهده است. شاید بهترین مزایای بلیچینگ دندان را دوام و اثر بسیار چشمگیر آن نام برد. نتایج بدست آمده از این روش بسیار بهتر از روش‌های دگیر سفید کردن دندان‌ها است. بلیچینگ از یک محلول شیمیایی بسیار قوی استفاده می‌کند و حتی دندان‌های کاملا زرد و جرم گرفته را هم می‌توان با استفاده از این روش به راحتی درمان کرد و نتایج کاملا قابل قبولی رسید. 
معایب و عوارض بلیچینگ دنداناگر بلیچینگ دندان تحت نظارت مستقیم دندانپزشک  انجام شود، به خودی خود هیچگونه آسیبی به دندان‌ها وارد نمی‌کند و فقط باعث سفید شدن دندان‌ها می‌شود. البته بلیچینگ می‌توند باعث ایجاد حساسیت در دندان‌ها بشود. که این موضوع به راحتی و با استفاده از خمیردندان‌های ضد حساسیت از بین می‌رود. پزشکان اعتقاد دارند که انجام این روش به صورت متداول باعث می‌شود تا روند پوسیدگی دندان سرعت بگیرد. به همین دلیل توصیه می‌شود که این روش به صورت متداول و در بازه‌های زمانی مشخص انجام نشود.