loader
26 خرداد 1398 ساعت 18:24
ارتودنسی
Super User

دوره ارتودنسی تان تازه به پایان رسیده است، اما گمان می کنید کار تمام است؟ .....

چرا بعد از ارتودنسی باید از نگهدارنده (ریتینر) استفاده کنید؟دوره ارتودنسی تان تازه به پایان رسیده است، اما گمان می کنید کار تمام است؟


خیر، حالا وقت جایگزین کردن نگهدارنده ها است.


پس از اینکه ارتودنسی دندان شما تمام شد، متخصص ارتودنسی توصیه می کند از ریتینرها یا نگهدارنده ها استفاده کنید.


ریتینرها از بازگشتن دندان های شما به جای قبلی شان جلوگیری می کنند.


درواقع از آنجایی که بعد از ارتودنسی دندان، وضعیت استخوان ها و لثه ها تغییر می کند، شما باید با کمک ریتینر، جای جدید دندان خود را ثابت کنید.


نگهدارنده ها از روی قالبی که متخصص ارتودنسی از دندانتان می گیرد ساخته می شوند و بنابراین کاملاً بر روی دندان شما قرار می گیرند.

چه مدت باید از ریتنشن استفاده کنید؟متخصصی که دندان های شما را ارتودنسی کرده است، به شما می گوید که چه مدت باید از ریتنشن استفاده کنید، اما وقتی به تازگی ارتودنسی دندان هایتان تمام شده است، باید حداقل برای 6 ماه، ریتینرهایتان را تمام وقت در دهانتان بگذارید.