loader
الاستیکها در درمان ارتودنسی چه نقشی دارند؟
04 فروردين 1398 ساعت 10:37
ارتودنسی
Super User

استفاده از الاستیکها در درمان ارتودنسی باعث کوتاه شدن دوره درمان می شود

الاستیکها در درمان ارتودنسی چه نقشی دارند؟


استفاده از الاستیکها در درمان ارتودنسی باعث کوتاه شدن دوره درمان می شود
الاستیک به معنای کش هایی است که در ارتودنسی استفاده می شود. این کش ها می توانند یک نیروی اضافه را بر روی دندانها و فک ایجاد کنند. در نتیجه ریشه دندانها حرکت می کند و به صورت صحیح در کنار یکدیگر قرار می گیرند. اگر دندانها از یکدیگر فاصله دارند و یا بر روی یکدیگر قرار دارند، الاستیک ها به آنها فشار وارد می کنند. پس از مدتی فاصله میان دندانها پر می شود و فضا برای دندانهایی که بر روی یکدیگر قرار گرفته اند، باز می شود. در نتیجه دندانهای نامرتب با فاصله مناسب در کنار یکدیگر قرار می گیرند.


تاثیر الاستیک ها در درمان ارتودنسی
الاستیک یا باندهای کشی موجب می شود تا براکت ها بدون نیاز به دستکاری و همکاری بیمار بر دندانها فشار وارد کنند. پس از مدتی که الاستیک موجب نزدیک شدن دندانها شد، از میزان فشار آن کاسته می شود که تاثیر کمتری بر مرتب کردن دندانها دارد. در این صورت متخصص ارتودنسی باید فشار براکت ها را بیشتر کند. با کشیده شدن براکت ها، فشار بیشتری به دندانها وارد می شود. بنابراین همچون قبل، این فشار باعث نزدیک تر شدن دندانها بهم می شود. اما زمانی که الاستیک بر روی براکت قرار می گیرد، فشاری که بر روی دندانها وارد می شود، چند برابر می شود.در ابتدا زمانی که الاستیک ها بر روی دندانها قرار می گیرد، موجب اذیت شدن بیمار می شود. زیرا بیمار هنوز به وجود یک وسیله اضافه در دهان عادت نکرده است. اما با گذشت زمان این حساسیت از بین می رود و بیمار به وجود آنها عادت می کند. تا زمانی که الاستیک بر روی دندان قرار دارد، دندانها نیز در حال حرکت هستند. اما از آنجا که این حرکت تدریجی می باشد، بیمار متوجه آن نمی شود.