loader
روش‌های داخل دهانی
02 فروردين 1398 ساعت 21:24
ارتودنسی
Super User

یکی از کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین روشهای تقویت انکوریج،

روش‌های داخل دهانی
افزایش تعداد دندانها
یکی از کاربردی ترین و در عین حال ساده ترین روشهای تقویت انکوریج، افزایش تعداد دندانها و بستن آنها به صورت عدد 8 انگلیسی می باشد. سطح تماس و تعداد ریشه ها نیز بر میزان انکوریج تاثیر می گذارد. میزان انکوریج در حرکت دندانهای تک ریشه متغیر است، سیستم نیرویی که بر دندانها اعمال می شود مهمتر از تعداد و ریشه آنهاست در نتیجه مقدار انکوریج دندان تک ریشه نسبت به دندان سه ریشه کمتر است.دستگاه Nanceاین دستگاه یک تکمه اکریلیت می باشد و در عمیق ترین قسمت پالیت جای می گیرد. دو قسمت قوسی شکل ان به قسمت پالاتال بندهای مولرهای فک بالا جوش می خورند و یا داخل تیوبهای پالاتال قرار می گیرند. عمق و شکل پالیت درگیر دستگاه نقش مهمی دارد. در صورتی که پالیت در قسمت قدامی تیوبهای پالاتال باشد تکمه آکریلی ممکن است دچار لغزش شود برای حفظ گیر، پالیت های عمیق و باریک مفیدتر هستند.
تکمه آکریلی باید پهن باشد تا بخش قدام پالیت را بپوشاند. تکمه کوچک باعث سوراخ شدن مخاط پالیت می شود و انکوریج کافی نمی دهد.
غشاء مخاطی پالت در مقابل تکمه اکریلی دستگاه Nance مقاوم و دارای بافت کرتینیزه ضخیم است و در مقابل نیروهای مداوم زیاد مقاوم نیست. این نشان می دهد که در اثر تحریک و عدم بهداشت مناسب در ناحیه بافت مخاطی التهاب مزمن ایجاد می‌شود. بنابراین نیرو باید در حد مناسب باشد و در مواردی که نیاز به انکوریج نباشد باید دستگاه Nance را برداشت.
فنرهایUp righting


برای تقویت انکوریج از فنرهای Up righting استفاده می کنیم. این فنرها بعد از جای گیری در Vertical SLOT براکت پره مولر فعال می گردند و سبب حرکت Torque ریشه می‌شوند تا انکوریج را در مقابل نیروی مزیالی محافظت نمایند.مقادیر انکوریج در دندانهای مختلفاین فنر ها علاوه بر مقاومت دندان پره مولر در مقابل نیروهای مزیالی، باعث ایجاد گشتاوری در جهت عقربه‌های ساعت و حرکت دیستالی تاج پره مولر می‌شوند.از Sliding Jig به عنوان دستگاه کمکی تقویت کننده انکوریج استفاده می شود. Sliding Jig در امتداد وایر اصلی حرکت می کنند و نیروی الاستیک را به دندان مولر انتقال می دهند.انکوریج توسط استخوان کورتیکال

حرکت دندان در استخوان ترابکولار راحت تر از استخوان کورتیکال می باشد. در صورتی که ریشه دندانهای انکور در مقابل استخوان کورتیکال قرار گیرند مقاومت آنها را نسبت به حرکت افزایش می دهند. همچنین حرکت Lingual Root Torque در دندان کانین فک پایین باعث آسان شدن حرکت دندان کانین به عقب می شود.