loader
انواع کراس‌بایت
29 خرداد 1398 ساعت 19:29
دندانپزشکی
Super User

به طور کلی، کراس‌بایت به سه نوع تقسیم می‌شود:

انواع کراس‌بایت

به طور کلی، کراس‌بایت به سه نوع تقسیم می‌شود:
کراس‌بایت قدامی: در حالتی که دندان‌های جلوی پایین، دندان‌های جلوی بالا را بپوشانند، کراس‌بایت قدامی است.
کراس‌بایت خلفی: در حالتی که دندان‌های عقب فک بالا داخل دندان‌های فک پایین قرار بگیرند، کراس‌بایت خلفی است.
کراس‌بایت گونه‌ای یا باکال: در حالتی که دندان‌های فک بالا از یک طرف بیش از اندازه به گونه نزدیک باشد، کراس‌بایت گونه‌ای است.