loader
کراس بایت چیست؟
29 خرداد 1398 ساعت 19:28
دندانپزشکی
Super User

در حالت طبیعی، دندان‌های فک بالا قسمتی از دندان‌های فک پایین را می‌پوشانند.

کراس بایت چیست؟

در حالت طبیعی، دندان‌های فک بالا قسمتی از دندان‌های فک پایین را می‌پوشانند. اگر این حالت برعکس باشد یعنی دندان‌های فک پایین دندان‌های فک بالا را بپوشانند، دندان‌های فرد دچار مشکل کراس بایت می‌باشد.