loader
انواع اپن‌بایت
29 خرداد 1398 ساعت 19:21
دندانپزشکی
Super User

اپن‌بایت از لحاظ محل بروز مشکل به 3 دسته تقسیم می‌شود:

انواع اپن‌بایت

اپن‌بایت از لحاظ محل بروز مشکل به 3 دسته تقسیم می‌شود:
1) اپن‌بایت دندان‌های قدامی2) اپن‌بایت دندان‌های خلفی3) اپن‌بایت ناقصاپن‌بایت از نظر منشا بروز مشکل به 2 دسته تقسیم می‌شود:اپن‌بایت اسکلتی: مربوط به استخوان و فک است.اپن‌بایت دندانی: در این حالت فک و استخوان‌ها در حالت طبیعی قرار دارند و مشکل از دندان‌ها می‌باشد.