loader
عوارض جراحی دندان
22 اسفند 1397 ساعت 01:12
دندانپزشکی
Super User

مشکلاتی از قبیل تورم، کبودی و همچنین درد از دسته مسائل بسیار مهم در عمل دندان عقل است.

عوارض جراحی دندانمشکلاتی از قبیل تورم، کبودی و همچنین درد از دسته مسائل بسیار مهم در عمل دندان عقل است. توجه نمایید که به طور کلی جراحی دندان در فک پایین با مشکلات عدیده ای روبرو می باشد. این موضوع در خصوص آسیب رسی به عصب فک پایین گسترده تر است. عموماً ریشه این دندان در مجاورت با اعصاب زبان و یا عصب فک پایین از دسته مسائل بسیار رایج بوده و گاه دیده می شود که پس از جراحی دندان این عصب به همراه نوک زبان دچار بی حسی می شود.


 


این موضوع همیشگی نبوده و در مواقعی نیز اینطور نخواهد بود. گاهی آسیب دیدگی عصب شدید نبوده و مشکل بی حسی پس از گذشت چندین روز رفع می شود. گاهی نیز دیده می شود که این آسیب دیدگی شدید می باشد و در نهایت حس لب و نوک زبان بیمار به روش اولش برنخواهد گشت. البته این موضوع اغلب در زمانی بسیار سریع حل شده و مشکلی به همراه نخواهد داشت.


 


در اغلب موارد جراحی دندان در مطب با استفاده از بی حسی های موضعی صورت می پذیرد اما اگر پیچیدگی دندان نهفته زیاد باشد نیاز به اتاق عمل خواهد بود. توجه نمایید که جراحی دندان به ظاهر بسیار دشوار و یا ترسناک به نظر می رسد اما در نهایت چنین نخواهد بود و نیاز به رعایت یک سری نکات معمولی دارد.